מפת סיכום 3

לפניך מפת סיכום. שייך לכל אחד מהחיצים את אחד המשפטים המופיעים מטה

בתמונה יש כמה חצים בין המילים המתארות התכונות של מערכת. לכל חץ יש אות, א, ב, ג ו-ד. בשאלה הבאה יש ארבע משפטים, מספר 1, 2, 3 ו-4. צריך לבחור לכל חץ משפט אחד שמתאר לו טוב ביותר. תכונה ראשונה: "דטרמיניסטי". חץ "א" הוא ממנה למבחר בן "ניתן לניבוי" ו"לא ניתן לניבוי". מתכונה "ניתן לניבוי" יש חץ "ב" ל תכונה "דטרמיניסטי". מתכונה " ו"לא ניתן לניבוי" יש חץ "ד" לבחירה בן "ארקאית" ל"כאוטי". מתכונה "כאוטי" יש חץ "ג" לתחונה"לא ניתן לניבוי".

קישור לקובץ Word עם שאלה המותאמת לנגישות


תרגיל

הסבר את כל אחת מהאמירות האלו.

לעמוד הקודםלעמוד הבא