חלק ג': הקירוב הסטנדרטי של אוילר

נראה אם התוצאות משתפרות כשאנו מקטינים את הצעד ל- Δt=0.01.

השיטה היא אותה שיטה בה נקטנו כרגע, אבל לבצע 300 צעדים באופן ידני יכול להיות מייאש נורא (וחבל לפרוש כל כך מוקדם מהקורס 🙂 !)

לכן ניעזר בגיליון אלקטרוני.

מספר הערות לגבי עיצוב חוברות העבודה המוצגות בקורס זה:

  • בצד שמאל של הגיליון הראשון נרשמו בטבלה הקבועים בהם השתמשנו. אם רוצים לשנות אותם, צריך להחליף את הערך המופיע בטבלה זו.
  • בכל עמודה, מתחת לשם העמודה ובצבע אדום, מופיעה נוסחת הנסיגה בה השתמשנו לחישוב העמודה.
  • לעתים הגרפים מופיעים בגיליון (דף) נפרד. תוכל לבחור בו בעזרת לחיצה על הלשונית של הגיליון בחלק התחתון של המסך.

עכשיו כן הורד את הגיליון הראשון, בשם gil1, הסתכל בתוצאות שהתקבלו, ועבור לדף הבא.

הורד את הגליון

לעמוד הקודםלעמוד הבא