אזהרות

חלק מההזהרות הבאות יכולות להיראות כמיותרות, אך הן מתיחסות לבעיות בהן נתקלנו בניסיונותנו הקודמים בהוראת הנושא כאוס.

 1. לא כל מערכת היא כאוטית!!!
  עולמנו מלא מערכות "טובות", עם התנהגות רגולרית, מסודרת. במערכות אלו אין לנו בעיה לחזות את העתיד (אפילו אם יש אי דיוק קטן בתנאי ההתחלה), כי במערכות אלו השגיאה היחסית אינה גדלה עם הזמן.
 2. זה לא נכון לומר שבמערכת כאוטית אי אפשר לחזות בכלל!!!
  רק עבור מערכת אקראית נכון לומר שאי אפשר לחזות את התפתחותה.
  לעומת זאת, במערכת כאוטית נכון לומר שאי אפשר לחזות לטווח ארוך. כך לדוגמה, במערכת כאוטית כמו מערכת השמש, אין לנו בעיה לחזות את התנהגותה לטווח קצר. טווח החיזוי במערכת כאוטית תלוי בערכו של מעריך ליאפונוב המאפיין אותה.
 3. זה לא נכון שתמיד יש סדר בבלגן!!!
  רק במערכות כאוטיות (כלומר, "מבולגנות" אך דטרמיניסטיות), ניתן למצוא תבניות של סדר (כגון מושך מוזר או אוניברסליות). לעומת זאת, במערכות אקראיות אי אפשר למצוא תבניות כאלה; הרי במערכות אקראיות אין כלל חוקיות.
 4. המטוטלת המאולצת לא תמיד מתנהגת בצורה כאוטית!!!
  התנהגות המטוטלת תלויה בערכם של עצמת האילוץ ותדירות האילוץ ובערכו של הריסון. כפי שראינו, עבור ערכים מסויימים של פרמטרים אלו, התנהגות המטוטלת היא מחזורית, ולכן היא ניתנת לחיזוי. כלומר, התנהגותה של המטוטלת המאולצת יכולה להיות גם כאוטית וגם רגולרית, בהתאם לערכם של הפרמטרים של המערכת.

לעמוד הקודםלעמוד הבא