הוראות לתרגילים

מספר הערות לפני שניגשים לתרגילים:

תרגיל 3.8: לא מדובר באמת על הוכחה פורמלית, אלא על אישור נומרי. כלומר, לבדוק את האמירה עבור כמה ערכים התחלתיים שונים.

תרגיל 3.9: אם רוצים למצוא את גבולות אגני המשיכה באופן מדויק, צריך לעשות זאת באופן אנליטי.

תרגילים 3.18 ו- 3.19: לבצע אותן בעזרת עפרון, סרגל וגרפים של הפונקציות. לא להשתמש בשום תוכנה.

לעמוד הקודםלעמוד הבא