שלוש דסקיות

בתמונה זו ישנם שלושה גלילים אנכיים עם שטחי פנים רפלקטיביים. קרן האור האופקית הצרה משתקפת מפני השטח של הגליל הראשון, ולאחר מכן משתקפת בפעם השנייה מפני השטח של הגליל השני ומשתקפת בפעם האחרונה מהגליל השלישי. קרן האור הראשוני מכילה קרני אור מקבילות, אך בכל פעם שהקרן משתקפת, הזוויות שבהן משתקפים רכיבי הקרן משתנים. טווח זוויות גודל עם כל השתקפות לייצר קרן מתפשטת בזווית של כ 10 מעלות.

חשוב מדוע מערכת זו רגישה לתנאי ההתחלה.

פעילות לבחירה לחופשת הקיץ (לא חובה!): כתוב תכנית מחשב שתדגים את הרגישות לתנאי ההתחלה במערכת זו.

לעמוד הקודםלעמוד הבא