חיזוי בעזרת נוסחה

היכן יפגע הטיל?

באיזה מרחק מהשמש יהיה כדור הארץ בעוד חודש?

אלו דוגמאות של שאלות עליהן ניתן לענות בעזרת הידע שרכשנו במכניקה.

חיזוי, כלומר ידיעת מצבה העתידי של מערכת מסוימת על סמך ידיעת מצבה הנוכחי, הוא אחת ממטרות המכניקה.

אך איך עושים חיזוי? מהן בעיות החיזוי? מהו חיזוי טוב? אלו הן שאלות לגמרי לא טריוויאליות, כפי שנראה לאורך קורס זה.

כדי לענות על השאלה איך עושים חיזוי, נניח תחילה שאנו מכירים את המשוואה (x(t המתארת את מיקום הגוף כפונקציה של הזמן.

במקרה כזה החיזוי נראה משימה פשוטה:

נתון המצב ההתחלתי של הגוף (כלומר, מיקומו ומהירותו ברגע מסויים), ניבוי מצבו העתידי נעשה בקלות על ידי הצבה בנוסחה.

לעמוד הבא

לעמוד הקודם