מטוטלות צמודות

שתי מטוטלות צמודות

בווידאו הזאת אפשר לראות התנהגות של שתי מטוטלות צמודות. כל מטוטלת מורכבת משני מוטות נוקשות שיכולים לסובב ביחס אחת לשנייה . המטוטלות נעות באופן כאוטי.

הסתכל בווידאו, המראה מערכת אמיתית.

מהו ההבדל בין המערכת וההדמיה?

ההדמיה מתארת מערכת אידיאלית בה מזניחים את החיכוך וכל יתר השפעות הסביבה, למעט כוח המשיכה. כלומר, ההדמיה מתארת מערכת דטרמיניסטית פשוטה יותר. לעומת זאת, המערכת האמיתית יותר מסובכת: יש בה חיכוך ומשפעים עליה גורמים אקראיים (משבי אוויר לדוגמא).

אולם בהדמיה אנו רואים שגם בלי הגורמים האקראיים האלו המערכת מראה רגישות לתנאי ההתחלה. כלומר, הגורמים האלה אינם האחראיים להתנהגות הלא מסודרת של המטוטלות.

לעמוד הקודםלעמוד הבא