חלק ד': הקירוב הסטנדרטי של אוילר

כפי שניתן לראות בגיליון, התוצאות משתפרות מאוד כשמקטינים את גודל הצעד. אם מסתכלים בגרף של (x(t המופיע בגיליון (בדף בודד), ניתן לראות שהעין לא מבחינה בין התוצאות הנומריות והאנליטיות.

תרגיל:

פתח את הגיליון, והגדל בטבלת הקבועים את הערך של הצעד. בדוק בכל פעם את השינויים בגרף של (x(t. נסח קריטריון לבחירת גודל הצעד המתאים כשמבצעים הדמיה לצורך חיזוי.

תשובה לתרגיל

לעמוד הקודםלעמוד הבא