מפת סיכום 2

המטרה של מדע היא להבין ולחזות דרך בניית מודלים על ידי בחירת משתני המערכת וכתיבת משוואות. המשוואות מתארות איך משתני המערכת משתנים בזמן. אם המשוואות מתארות איך משתני המערכת משתנים באופן סטטיסטי, המודלים לא דטרמיניסטיים. אם המשוואות מתארות איך משתני המערכת משתנים באופן  חד משמעי, המודלים דטרמיניסטיים.

לעמוד הקודםלעמוד הבא