הדגמות

כאן תוכל לראות קטעי ווידאו המראים הדגמות של מערכות דומות לאלו המתוארות בפרק השני של הספר. קטעים אלו נלקחו מתוך הסרט “Wonders of physics- 1990”, פרק “Chaos and Randomness", של פרופסור Julien Clinton Sprott, מאת “Burdick Video Production, INC".

בסרטון זה, הכדור פינג פונג הוא קופץ על פלטפורמה נע מעלה ומטה באופן קבוע. הכדור קופץ בתדירות קבועה.בסרטון זה, הכדור פינג פונג הוא קופץ על פלטפורמה נע מעלה ומטה באופן קבוע. תדירות תנועת הפלטפורמה שונה מהווידאו הראשון. הכדור קופץ בתדר כאוטי.

 

בסרטון זה, המטוטלת הנוקשה מתנדנדת מבסיס הנע קדימה אופקית קדימה ואחורה באופן קבוע. המטוטלת מתנדנדת בתדירות קבועה.בסרטון זה, המטוטלת הנוקשה מתנדנדת מבסיס הנע קדימה אופקית קדימה ואחורה באופן קבוע בתדירות שונה מהסרטון הקודם. המטוטלת מתנדנדת באופן כאוטי.

אם נרצה עכשיו לבנות הדמיית מחשב למערכות אלו, נוכל לשחזר את ההתנהגות המתוארת בספר בעזרת מודלים פשוטים, שלא כוללים את הגורמים האקראיים הקיימים במערכות האמיתיות (כגון זרמי אוויר בחדר, רעידות קטנות של השולחן עליו עומדות המערכות, וכו'). כלומר, האקראיות אינה ה"סיבה" להתנהגות מסובכת זו. לכן, אלה דוגמאות של מערכות דטרמיניסטיות כאוטיות, בהן ההתנהגות הלא מסודרת היא תוצאה של חוסר הלינאריות של משוואות התנועה.

לעמוד הקודםלעמוד הבא