מפת סיכום 4

מפת מושגים זו מסכמת את יחסי הגומלין בין מערכת פיסיקלית והמודל המתמטי המתאר אותה, במקרה שבעזרת מודל זה מבצעים הדמיה נומרית עבור המערכת.

 

מערכת מתוארת על ידי מודל, מושפעת על ידי כוחות ומתחילה ממצב התחלתי. המודל כוללת כוחות מסוימות, הם מאפשרים כתיבת משוואת התנועה ΣF=ma  , ממנה נקבל בעזרת מבצעים את הדמיה נומרית שנותנת מצב חזוי של המערכת (צריך לוקחת בחשבון את תנאי ההתחלה הנמדדים).  המערכת מושפעת על ידי כוחות  ועוברת באופן חד משמעי ממצב ההתחלתי את מצב העתידי. בן מצב העתידי של המערכת למצב חזוי שלה יש הבדל   (Δt) . ההבדל הזה יכול להיות קטן באופן יחסי עבור רוב תנאי ההתחלה (אם המודל הוא טוב) או גדול. אם הוא דגול יש שתי אפשרויות של מסקנות. יכול להיות שהמודל לא מתאים או המערכת היא כאוטית. לכן צריך לבדוק את התאמה גלובלית בין המערכת והמודל. אם אין התאמה, המודל לא מתאים. אם יש התאמה, המודל אפשרי.

לעמוד הקודםלעמוד הבא