תשובות לתרגילים

תרגיל 6.1:

במקום נקודה אחת בלבד נראה כמה נקודות, כי אז תופענה כל הנקודות השייכות לטרנזינטים (תקופת המעבר).

תרגיל 6.2:

נראה נקודה אחת בלבד, אך שונה מזו שרואים באיור 9-a.

תרגיל 6.3:

נראה את אותה הנקודה, כי אנו לא רואים את הנקודות ההתחלתיות; רק את המושך.

תרגיל 6.4:

ממד המושך הוא גדול מאחד (ממדו של קו) וקטן משניים (ממדו של שטח מלא).

ככל שהריסון גדל, הממד קטן.

תרגיל 6.5:

λ≈3/15 = 0.2.

תרגיל 6.5: תרגיל זה מהווה את התרגיל להגשה האחרון

לעמוד הקודםלעמוד הבא