הוראות לתרגילים מהספר

תרגילים 4.8, 4.9 ו- 4.10:

הרעיון הוא לבצע איטרציות באופן גרפי. כלומר, להתחיל מנקודות קרובות לנקודות השבת, ולבדוק אם תוך כדי איטרציות מתקרבים אליהן או מתרחקים מהן. את זה ניתן לעשות בצורה ידנית (בעזרת גרפים מוכנים של הפונקציות) או בעזרת התכנה Iterate, בה יש אפשרות לבחור בתפריט "שיטה גרפית".

תרגיל 4.14:

את קבוע פייגנבאום ניתן לחשב מתוך הגדרתו. בשביל זה, צריך קודם למצוא שלושה ערכים רצופים של a בהם מתרחשת התפצלות. את זה ניתן לעשות גם בתכנה הכתובה ב-QBASIC וגם בתכנה בשם Familly.

מכיוון שקבוע פייגנבאום הוא הערך הגבולי המתקבל לערכים גדולים של n, היינו אמורים לחשב את הערכים של a בהם מתרחשות התפצלויות מסדר גבוה (לדוגמה, מסדר 32 ל- 64, והבאים אחריו. אך זה דורש המון עבודה שחורה! נסתפק במציאת קירוב לקבוע זה, בעזרת a4 ,a3 ו-a5.

תרגילים 4.15 ו- 4.21:

לא לבצע אותם

תרגילים 4.18, 4.19 ו- 4.20:

אלה התרגילים שעליך להגיש. התשובה לתרגילים תופיע אחרי תאריך ההגשה.

לעמוד הקודםלעמוד הבא