אירגון ידע 2

נניח עכשיו שמבצעים הדמיה נומרית עבור מערכת פיסיקלית כלשהי. כלומר, נתונים הכוחות הפועלים עליה כותבים את משוואות התנועה שלה ובעזרת שיטה נומרית מוכרת מחשבים את התפתחות המערכת.

  1. נניח שהתנאים ההתחלתיים שאנו מכניסים להדמיה הם קרובים מאוד לתנאים האמיתיים.
  2. האם הינך מצפה שתוצאות ההדמיה תהינה דומות לתוצאות ה"אמיתיות"? נמק
  3. מריצים פעמיים את אותה ההדמיה של המערכת על אותו מחשב, ועם אותם תנאי ההתחלה בדיוק. האם נקבל פעמיים אותן תוצאות? מדוע?
  4. נניח עכשיו שהתנאים ההתחלתיים שאנו מכניסים להדמיה הם מדויקים במאה אחוז והמודל בו השתמשנו הוא מדוייק (קצת דמיון, בקשה!)

האם הינך מצפה שתוצאות ההדמיה תהינה דומות לתוצאות ה"אמיתיות"? נמק

לעמוד הקודםלעמוד הבא