ראשי פרקים

פרק 0

בפרק זה אנו דנים על הנושא "חיזוי" בהקשר של מכניקה קלאסית.

פרק 1

פרק זה מהווה מבוא ל"כאוס". כאן מוצגים בפעם הראשונה המושגים הבסיסיים של התחום: דטרמיניזם, אקראיות, רגישות לתנאים ההתחלתיים, כאוטיות.

פרק 2

בפרק זה מוצגות שלוש מערכות פיזיקליות שונות ביניהן, אשר כל אחת מהן יכולה להתנהג בצורה מסודרת או כאוטית, בהתאם לערכם של מספר פרמטרים המאפיינים את המערכת.

פרק 3

פרק זה מכניס מספר מושגים וכלים מתמטיים הנחוצים לניתוח תופעות כאוטיות, כגון מרחב המופע, תיאור בדיד, מפוי, מושך, אגן משיכה, נקודת שבת, מסלול מחזורי, וניתוח גרפי של מיפויים.

פרק 4

פרק זה מוקדש לחקירת המשוואה הלוגיסטית והצגת המושג אוניברסליות.

פרק 5

בפרק זה נכיר מושג גיאומטרי חדש: פרקטל.

פרק 6

בפרק זה נשתמש בכל הידע שרכשנו על מנת להסביר את התנהגותן של מערכות כאוטיות רב ממדיות. נוכל להכיר גם שימושים שונים של תורת הכאוס.