מפת סיכום

מערכת פיסיקלית לעומת המודל המתמטי לתאורה במקרה שקיימת משוואת מקום-זמן.

מפת מושגים זו מסכמת את יחסי הגומלין בין מערכת פיסיקלית והמודל המתמטי המתאר אותה, במקרה שקיימת משוואת מקום זמן עבור המערכת.

 

מערכת מתוארת על ידי מודל, מושפעת על ידי כוחות ומתחילה ממצב התחלתי. המודל כוללת כוחות מסוימות, הם מאפשרים כתיבת משוואת תנועה ΣF=ma  , ממנה נקבל משוואת מקום זמן. ממשוואה זאת ותנאי ההתחלה הנמדדים נותנים על ידי הצבה מצב חזוי של המערכת. המערכת מושפעת על ידי כוחות  ועוברת באופן חד משמעי מהמצב ההתחלתי  למצב העתידי. בן מצב העתידי של המערכת למצב חזוי שלה יש הבדל   Δ(t) . ההבדל הזה יכול להיות קטן באופן יחסי עבור רוב תנאי ההתחלה (אם המודל הוא טוב) או גדול אם המודל הוא גרוע.

לעמוד הקודםלעמוד הבא