תזונה ואנרגיה

פעילות

דונו בקבוצות בנות 3 – 4 תלמידים בשאלות שלהלן:


גרסה נגישה לפעילות

הקבוצות מדווחות ב"במסגרת כיתתית" על שאלה 1 ושומרות את תשובתן לשאלות 2 – 5 לאורך הפעילות.

האנרגיה

מזון מספק לנו אנרגיה הדרושה לגוף לקיום צרכיו הבסיסיים – הרכבת החומרים המשמשים כאבני ביניין, תנועה, העברת גירויים, קליטת חומרים, ועוד.

כיצד מודדים את כמות האנרגיה במזון ובאיזה יחידות?
בעזרת קלורימטר והיחידות הן קילוקלוריות.

כמות הקלוריות בתפריט הרצוי של המתבגר מושפעת מגילו, ממינו וממידת הפעילות הגופנית שהוא מבצע. הטבלה שלפנינו מתארת ממוצעי צריכת קלוריות מומלצת בגיל ההתבגרות:

מין גיל המלצה יומית ממוצעת (בקילו קלוריות)
בנים 11-14 2200-2500

49 קק"ל לכל ק"ג משקל גוף

15-18 2800-3000

49 קק"ל לכל ק"ג משקל גוף

בנות 11-14 2200

50 קק"ל לכל ק"ג משקל גוף

15-18 2200

41 קק"ל לכל ק"ג משקל גוף

עקב צורכי הגדילה הגבוהים זקוקים המתבגרים למזון בעל כמות קלוריות גבוהה יחסית.

כמות הקלוריות בתפריט הרצוי שלנו מושפעת מגילנו, ממינינו וממידת הפעילות הגופנית שאנו מבצעים.

בעוד שקודם הצגנו צריכת קק"ל מומלצת אצל מתבגרים, בטבלה שלפניכם ניתן למצוא נתונים על צריכה מומלצת של קילוקלוריות אצל בוגרים:

גיל תעסוקה גופנית קלה תעסוקה גופנית בינונית תעסוקה גופנית קשה
גבר אשה גבר אשה גבר אשה
19-22 33 31 41 38 48 46
23-50 31 30 39 36 46 44
51-75 27 26 34 33 42 40

משקל רצוי בק"ג × כמות קלוריות מומלצת לכל ק"ג משקל = סך קלוריות מומלץ ביום

העובדה שמזון מספק לנו אנרגיה נתגלתה במאה ה- 19. בהמשך התברר כי כמות האנרגיה המשתחררת מרכיבי התזונה העיקריים תלויה במבנם הכימי; החישוב הכמותי לגבי כל אחד מרכיבי התזונה העיקריים נעשה כך:

1 גרם חלבונים = 4 קק"ל

1 גרם שומנים = 9 קק"ל

1 גרם סוכרים = 4 קק"ל

לאור זאת כמות הקלוריות בכפית שמן זית הינה:
כ – 5.3 גרם שומן = 32 קק"ל (9 Kcal/g × 3.5g).

כמות הקלוריות בכריך המבורגר הינה:
כ – 10 גרם חלבון = 40 קק"ל.
כ – 25 גרם שומן = 225 קק"ל.
כ – 20 גרם סוכרים =80 קק"ל.
ומעט ויטמינים ומינרלים.
בסה"כ כ-350 קילו-קלוריות.


גרסה נגישה לפעילות

מנין אנו מקבלים את האנרגיה? מקורות האנרגיה בעולם החי והצומח הם מולקולות מורכבות – תרכובות אורגניות: פחמימות (סוכרים), חלבונים ושומנים. צמחים ירוקים מייצרים בעצמם חומר אורגני מחומרים אי אורגניים (מים, ו co2).

לקיום תהליך זה (המכונה פוטוסינתזה) נדרשים דשנים ואנרגיית שמש.
יצורים המייצרים בעצמם חומר אורגני מחומר אי אורגני (כמו צמחים ירוקים) מכונים יצורים אוטוטרופיים (יצרנים).
אנו כמו כל היצורים ההטרוטרופיים (הצרכנים) תלויים בחומר האורגני שנוצר על ידי היצורים האוטוטרופיים (היצרנים).

מעבר אנרגיה בעולם החי: בתהליך הפוטוסינתזה נוצר גלוקוז מפחמן דו חמצני ומים בעזרת אנרגיית השמש, ובתהליך הנשימה גלוקוז מתחמצן לפחמן דו חמצני ומים

פחמימות (סוכרים), חלבונים ושומנים מגיעים אל הגוף בצורה שאינה ניתנת לקליטה על ידי התאים. מערכת העיכול מעבדת את המזון באמצעות פירוקו למולקולות היכולות להיקלט בתאים.

בהמשך, המולקולות האורגניות נספגות ממערכת העיכול לדם ומובלות לתאי הגוף.
בתאים, מתרחשים תהליכי פירוק של פחמימות, שומנים וחלבונים ליחידות המבנה שלהן. בתהליכים הללו משתחרר ATP.

כל היצורים זקוקים לאספקת אנרגיה שתאפשר להם לקיים תהליכי חיים חיוניים כמו, בנייה ופירוק של תאים, מעבר של יונים ומולקולות דרך קרומי התא. האנרגיה הנדרשת לתהליכים הללו מופקת מתהליך אנזימתי בו מתפרקת מולקולת ATP לאבני הבינין שלה.