רשימת מקורות

Center for Nutrition Policy and Promotion, USDA. Nutrition and Your Health. Dietary Guidelines for Americans. 5th ed. 2000

חוברת תזונה נכונה – מסיבת הבריאות. משרד הבריאות, המחלקה לחינוך לבריאות, המחלקה לתזונה.