מבוא – תזונה, גדילה והתפתחות תקינות

מינקות ועד זקנה גופנו עובר שלבים רבים של התפתחות וגדילה, ובהתאם לצרכים הפיזיולוגיים בכל שלב משתנים גם הצרכים התזונתיים.

תקופת הינקות מאופיינת בגדילה מואצת ובפיתוח מיומנויות מוטוריות כמו זחילה והליכה. בתקופה זו מגוון המזונות שאנו צורכים עדיין נמוך מאוד, ועם זאת ישנה חשיבות לאספקה נאותה של מרכיבי מזון כמו חלבון, ויטמינים ומינרלים החיוניים לתפקודו התקין ולבנייה המואצת של הגוף.

בתקופת הילדות תהליך הגדילה המואצת מתמתן בהדרגה, ולכן התיאבון יורד במקצת. הילד לומד לאכול בעצמו ולומד לדבר על העדפות המזון שלו. כמו כן עולה מגוון המזונות שאנו צורכים בגיל זה.

בתקופת ההתבגרות חלה התפתחות פיזיולוגית מואצת, ואיתה גם תהליך של התבגרות מינית ונפשית. תקופה זו היא קריטית מבחינת ההתפתחות התקינה. המתבגר מודע יותר להעדפותיו ובעצם מחליט בעצמו מה לאכול וממה יורכב התפריט שלו, כמובן תחת השפעה סביבתית של התפריט המוצע והזמין עבורו, הרגלי אכילה משפחתיים, הרגלי אכילה של חבריו וכן הפרסומות והתקשורת.

תקופת הבגרות: תקופה זו משתרעת על פני כמה עשרות שנים שבהן צרכיו התזונתיים של הבוגר משתנים רק במעט ומושפעים משינויי הסביבה שלו או משינויים בנסיבות החיים. מאחר שהגדילה הסתיימה עד גיל הבגרות, הדגש התזונתי יהיה על אכילה נכונה שתשמור על משקל גוף תקין ותמנע השמנה ומחלות העלולות להילוות לה, כמו מחלות לב וכלי דם וסוכרת.

תקופת הזיקנה מאופיינת בדרך כלל בירידה בצרכים התזונתיים, ירידה בתיאבון וירידה ברמת הפעילות הגופנית.

בפרק זה נתמקד בצרכים התזונתיים המשתנים במהלכם הגדילה. בהשפעת התזונה הבריאה או הלקויה על מהלכם הגדילה בתקופת ההתבגרות.

קצב הגדילה, שהיה קבוע באופן יחסי בתקופת הילדות, משתנה מאוד בתקופת ההתבגרות ומאופיין במהלכם של גדילה מואצת ושינויים דרמטיים הקורים בדרך כלל בפרק זמן קצר של 5.-2 שנים ומכונה "פרץ הגדילה". הגיל שבו מתרחש "פרץ הגדילה" שונה בין המינים. כמו כן שונים אופי הגדילה ועצמתה בין מתבגר למתבגר בהתאם לשינויים במטען הגנטי ובתנאים הסביבתיים (ובינהם התזונה). לדוגמה, ייתכן שאצל שני מתבגרים יתחיל פרץ הגדילה בגיל 13, אך בעוד שבסיומו יגבה האחד ב-4 ס"מ, יגבה חברו ב-8-9 ס"מ.
עקומת גדילה של בנים לפי גיל (מגיל שנתיים עד 18) וגובה

עקומת גדילה של בנות, לפי גיל (מגיל שנתיים עד 18) ולפי גובה

בחישוב הצרכים התזונתיים של המתבגר יש לשים לב לשלושה מאפיינים עיקריים:
התזמון המדויק של פרץ הגדילה. "פרץ הגדילה" תופס חלק מתקופת ההתבגרות, וחלק זה שונה ממתבגר למתבגר. לכן בחישוב הצרכים התזונתיים יש להתייחס ל"גיל הפיזיולוגי" – לפני פרץ הגדילה במהלכו או אחריו – ולא לגיל הכרונולוגי המבוטא בשנים. כלומר, שלנער בן 13 שנים שנמצא בעיצומו של "פרץ הגדילה", נחשב צרכים תזונתיים גבוהים יותר מאשר אלה של נער בן 13 שנים שעדיין לא החל את "פרץ הגדילה".

עוצמת הגדילה: השינויים החלים בגופו כל מתבגר שונים בעצמתם. יש שמבצעים "קפיצה" גדולה יותר בגובה ו/ או במשקל, ויש שפחות. נתונים אלה נקבעים בעיקר על ידי המטען הגנטי.

ההבדל בין המינים: בנושא זה יש להרחיב את הדיבור משום שהשפעתו על הצרכים התזונתיים משמעותית ביותר.

הבנים נוטים לצבור משקל בקצב גבוה יותר כתוצאה מגדילת השלד שנמשכת אצלם תקופה ארוכה יותר, וכמו כן צבירת מסת שרירים גדולה יותר. לעומת זאת צבירת השומן אצלם נמוכה יותר.

אצל הבנות, לעומת זאת, העלייה במשקל נובעת יותר מעלייה במסת השומן, שמתרכז בעיקר באזורי השדיים והירכיים, ואילו מסות השלד והשרירים קטנות יותר אצלן. מאחר שרקמות שריר פעילות יותר מבחינה מטבולית מרקמת השומן, הרי שגם הצרכים התזונתיים יהיו שונים מתקופת גיל זו ואילך בין בנים לבנות.