הערכת ההישגים על עבודת החקר – פני הרעב בעולם

הציון מתחלק לשלושה חלקים:

  1. 40% על תשובות לשאלות המופיעות במשימה.
  2. 30% על הדיווח הקבוצתי על המימצאים הדנים בסיבות לרעב באזורים נגועים בעולם. ודרך הצגת הדיווח במסגרת כיתתית.
  3. 30% על רמת הפוסטר ודרך הצגתו במסגרת שיכבתית.