קטע הרחבה – "מדד מסת הגוף" (body mass index, BMI)

מדד זה מציין את היחס בין משקל הגוף לגובהו אצל מבוגר בריא.

הנוסחה לחישוב ה – BMI היא זו:

B M I שווה למשקל הגוף בקילוגרם חלקי הגובה במטרים בריבוע

לחישוב מדד מסת הגוף שלך הקלד את הנתונים בתיבות הטקסט שלפניך


גרסה נגישה של הפעילות

BMI משמש בדרך כלל כלי ראשוני לקביעת מצב של עודף משקל.

התחום הנורמלי: 20 – 25 =BMI
השמנה מדרגה ראשונה: 25 – 30 =BMI
השמנה מדרגה שנייה: 30 – 40 =BMI

הטווחים הללו נקבעו ב- 1992.