מהי פרוביוטיקה?

המושג "פרוביוטיקה" משמעותו עידוד חיים או למען החיים.

ההגדרה הכללית לפרוביוטיקה היא תוספת של אוכלוסיית חידקים חיים המיטיבה ומשפרת את הרכב אוכלוסיית החיידקים במעי.

תפקוד המעיים חיוני לבריאותנו התקינה. הרכב אוכלוסיות החידקים המצויים במצבים בריאים במערכת העיכול שלנו משפיע על תפקודה התקין. במערכת העיכול מתקיים שיווי משקל בין החידקים ה"ידידותיים", לבין החידקים הגורמים למחלות. כל עוד אוכלוסיית החידקים הידידותיים היא הרוב, הם יסייעו במניעת מחלות. הרכב החידקים במערכת העיכול עשוי להשתנות עם הגיל, בהשפעת מתחים נפשיים, או בהשפעת תרופות. לאנטיביוטיקה השפעת לוואי אופיינית שלילית מאוד – היא מפרה את שיווי המשקל לרעת החידקים הידידותיים.