קטע הרחבה – אורז

איכרים עניים בארצות מתפתחות מגדלים למעלה מ-80% מהאורז בעולם. ב-1996, תזונתם של כ-3 ביליון אנשים הייתה תלויה בעיקר באורז (טבלה שלפניך).

Per caput rice consumption in
1996 (kg/year)
Population in 1996 ('000) Gross domestic product in 1995
(US$/caput)
Myanmar 320.4 45922 2399
Laos 265.2 5035 359
Viet Nam 245.5 75181 270
Cambodia 238.3 10273 130
Bangladesh 232.7 120073 280
Indonesia 219.5 200453 1019
Guinea-Bissau 171.4 1091 131
Thailand 166.2 58703 2896
Suriname 155.1 432 967
Philippines 143.8 69282 1093
Nepal 142.6 22021 203
Madagascar 142.1 15353 215
Korea Rep. 140.9 45314 9736
China 138.5 1232083 582
Sri Lanka 134.1 18100 716
Korea DPR 130.5 22466 271
Sierra Leone 129.2 4297 293
Malaysia 127.5 20581 4313
Guyana 119.1 838 726
India 118.1 944580 365
Gambia 115.7 1141 321
Mauritius 113.6 1129 3580
Guinea 111 7518 442
Senegal 108.7 8532 572
Macau 106.6 440 na
Comoros 104 632 367
Cape Verde 103.7 396 994
TOTAL 2931866  –

Per caput rice consumption in 1996 (kg/year): Adapted from FAO Food Balance Sheet, Jan. 1999.

Population in 1996 ('000): Adapted from FAOSTAT, Jan. 1999.

Gross domestic product in 1995 (US$/caput): Adapted from UN Statistical Yearbook (42nd Issue) 1995, 30 June 1997.