תהליך – פני הרעב בעולם

הכיתה תחולק לקבוצות בנות ארבעה תלמידים. כל קבוצה תבחר מדינה או אזור שבו קיים רעב. הקבוצה תחקור את הגורמים שהשפיעו על הופעת הרעב ואת השפעת הרעב על האוכלוסייה (כמו מחלות אופייניות לאזור), ותתייחס לחיפושים אחרי מקורות מזון שיאפשרו להביא לשיפור המצב באזור.

כל קבוצה תתייחס במחקרה להיבטים האלה:

 • מבוא, משבר המזון בעולם
 • נתונים על האזור הנבחר, כמו:
  • שיעורי ילודה ותמותה
  • תוחלת החיים של נשים וגברים
  • תמותת תינוקות
 • תמנה מספר פעולות שניתן לבצע במסגרת הגשמת המטרה להפחית את המספר האבסולוטי של הרעבים בעולם
 • תציג נתונים סטטיסטיים שאותם תוכל למצוא באתר של unicef

הקבוצה תציג את ממצאיה בשתי הזדמנויות:

 1. פורום כיתתי במשך 15 דקות. בפורום זה תינתן הזדמנות לשמוע על המצב באזורים שונים ולערוך דיון על הפתרונות שהוצעו לשיפור המצב ולהורדת רמת הסבל בעולם.
  בסוף הפעילות תסכם הקבוצה לפניה:
  באיזה אזור מצב הרעב חמור במיוחד?
  אילו פעולות ספציפיות ניתן לעשות לשיפור המצב?
  ותכין פוסטר המסכם את מחקרה.
 2. פורום שכבתי. בפורום זה יוצג הפוסטר בפני חברים לשכבה. התלמידים מוזמנים להיות יצירתיים.
  זהו הסיכוי שלהם להגביר את המודעות ולהשפיע על שיפור פני הרעב בעולם.

בהמשך מוצג הסבר אודות האופן שבו תתבצע הערכת ההישגים על עבודת חקר זאת.