סיכום ומסקנות – פני הרעב בעולם

בסיכום עבודה שהוגשה על ידי קבוצת תלמידים נכתב:

"המערכת האקולוגית המופלאה שהטבע יצר במשך מיליוני שנים עוברת תוך דור אחד השמדה שיטתית על ידי האדם. אימא טבע מתחננת אלינו באמצעות בצורת, רעב, שרפה ומחלות, אך רק מעטים מאתנו מקשיבים לקריאתה".

בעבודתך זיהית אזורים בעולם שמצויים בסכנת רעב והרס אקולוגי. גילית שסכנת רעב כרוני כתוצאה מעוני חריפה יותר מרעב אקולוגי. 40000 ילדים מתים כל יום אף על פי שניתן לשים קץ לרעב. הרעב אינו נובע ממחסור אמיתי במזון, אלא מסיבות פוליטיות, ארגוניות ואנושיות. לאחר שהגשת את נתוניך לכינוס המזון הבין-לאומי ענה על השאלה:

איך את/ה יכול/ה לתרום על מנת להביא לסיום בעיית הרעב?