מוצרי דבורים להזנה ולבריאות מאת יעקב לנסקי

באדיבות פרופסור יעקב לנסקי, המרכז לחקר הדבורים ע"ש בנימין טריואקס, הפקולטה למדעי החקלאות, תזונה ואיכות הסביבה, רחובות, האוניברסיטה העברית ירושלים.

המקור: כמעט 2000 חוברת 17 (33 – 37) 1998.