קטע הרחבה – תהליכי נשימה בתאים חיים

גלוקוז C6H12O6 + חמצן O2 הופך לפחמן דו חמצני CO2 + מים H2O