כולסטרול

כאן מצפה לנו הפתעה גדולה: תכולת הכולסטרול בבשר מבעלי חיים מבויתים מודרניים דומה לתכולת הכולסטרול בבשר ציד, מאחר שבאופן מפתיע כמות הכולסטרול בבשר אינה מושפעת כמעט מתכולת השומן.

ההערכה היא שהתזונה הקדמונית הכילה בסביבות 590 מ"ג כולסטרול ליום – שיעור דומה ביותר לממוצע האמריקני של 600 מ"ג כולסטרול ליום. העובדה שהראשון אינו מפתח טרשת עורקים והשני אכן מפתח אותה מעמידה סימן שאלה גדול סביב ההנחה שחונכנו עליה ושלפיה אנו ניזונים, הטוענת שהרע העיקרי הוא הכולסטרול. חברות התרופות עושות הון עתק ממכירת תרופות להפחתת הכולסטרול, מתוך ההנחה שתוארה לעיל.

ההנחה שלי היא, שכפי הנראה לא הכולסטרול הוא האחראי לנזק הרב, אלא מה שמתלווה אליו, בעיקר כמות השומן וסוג חומצות השומן המרכיבות שומן זה. יש לנו כאן דוגמה להסתכלות מצומצמת על בעיה רפואית ואי ראיית התמונה הכוללת.

ואכן, מרבית המחקרים שבדקו את השפעת התרופות להורדת כולסטרול, גם אם הראו שיפור ניכר בתמונת שומני הדם ולעתים גם בשיעור בעיות הלב, ברובם לא נמצא הבדל משמעותי מבחינה סטטיסיטית בשיעור התמותה בין הקבוצה המטופלת לקבוצת הביקורת.