מדיניות שמירת מזון בריא

צרכני מזון טרי או מעובד דורשים כיום פרות וירקות בעלי איכות גבוהה, הנקיים מלכלוך, חול, חומרי הדברה, חרקים ומחוללי מחלות. בנוסף, התוצרת הטרייה חייבת להיות בעלת ערך תזונתי גבוה במיוחד (ויטמינים ומינרלים), ובעיקר בטוחה ובריאה.

עקב התפרצויות של מחלות אצל בני האדם כתוצאה מצריכה של תוצרת מורעלת (מחוללי מחלות או חומרי הדברה שנמצאו על גבי הפרי או הירק, או בתוכם) קיימת דרישה הולכת וגוברת מצרכנים ורשויות בריאות בכל רחבי העולם למזון "בריא". במשך השנים האחרונות דווחו על מספר רב של התפרצויות של מחלות אצל בני האדם כתוצאה מאכילת מזון מורעל עקב תנאי היגיינה ירודים, או עקב שימוש נרחב בחומרי הדברה כימיים. התפרצויות אלו גרמו למקרי מוות לא מעטים. בנוסף, ארצות המייצאות תוצרת חקלאית טרייה או מעובדת עלולות "לייצא" את גורמי ההרעלה לארצות אחרות.

לכן רשויות הבריאות במקומות רבים בעולם, ובכלל זה בישראל, דורשות אמצעי בקרה מיוחדים שיקטינו את הסכנות שעלולות להיגרם לאוכלוסיית הצרכנים מאכילת מזון טרי מזוהם.

בקרת מניעת סיכונים בנקודות ייצור, מכירה או אחסון חשובות נקראת באנגלית Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). בקרה זו מבטיחה כי המזון הטרי המעובד יהיה 'בריא ובטוח' מפני מחוללי מחלות.

תכנית HACCP כוללת דפי מידע וטבלאות המראות במדויק כיצד לנהוג בתוצרת טרייה לאחר הקטיף, ובתוצרת מעובדת. דפי מידע אלה גם מסבירים כיצד לאכוף את המדיניות הנ"ל, החל מעיבוד השטח החקלאי, דרך צורת הקטיף והטיפול בתוצרת הטרייה, אריזתה, אחסונה והובלתה לשווקי הייצוא או השווקים המקומיים. אנשי מקצוע שאומנו לצורך זה מיישמים את מדיניות HACCP בנקודות שיווק ויצור של התוצרת הטרייה או המעובדת.