תזונה יומית משוערת של האדם הקדמוני

על ערכים תזונתיים של בשר ציד ומזונות צמחיים שאכלו ציידים ולקטים ניתן ללמוד מתוך המחקר המדעי. מהנתונים אנו יכולים להסיק על תזונתו של האדם הקדמוני.

ניתן להניח לגבי צריכת הקלוריות שלו וכן לגבי היחס בין מזון מן החי למזון מן הצומח. מובן שיש גיוון בסוגי המזון שנצרך בחברות קדם-חקלאיות, אך בכל זאת ניתן להסיק לגבי מגמות מרכזיות ממוצעות. מניחים שהאדם הפליאוליטי צרך כ-3000 קלוריות ליום. בשר ציד וצמחי בר תרמו את רוב הקלוריות, כאשר הצמחים מעניקים בערך פי שניים קלוריות מהבשר.