קטע הרחבה – פיונית

הצמח מבצע חילופי גזים ומאבד מים לאטמוספרה דרך חורים המכונים פיוניות בעלים. ויסות התהליכים האלה נעשה על ידי סגירה ופתיחה של הפיוניות.

מבט מקרוב של פיונית סגורה ופיונית פתוחה