סיכום

בסקירה זו תיארנו תכונות מסוימות של מוצרי דבורת הדבש והשימוש שהאדם עשה בהם החל מהתקופה הקדומה ועד ימינו. מבין מוצרי הדבורים, הדבש הינו החשוב ביותר כמזונו של האדם. שאר המוצרים יכולים לשמש לתוספת מזון כללית, אך ההשפעות הפרמקולוגיות על האדם של מוצרים כמו מזון מלכות או גרגרי אבקת פרחים עדיין לא נחקרו מחקר מקיף. המוצרים היחידים אשר השפעתם הפרמקולוגית ידועה, ולו גם באופן חלקי, הם הדבש, הפרופוליס וארס הדבורים.