קטע הרחבה – כלורופיל

בתהליך הפוטוסינתזה הצמח קולט אנרגיית אור וממיר אותה לאנרגיה חשמלית-כימית. אנרגיה זו מפעילה שרשרת תהליכים ביוכימיים שבסופם נוצרות בצמחים מולקולות סוכר. מי שאחראי על קליטת אנרגיית האור והמרתה לאנרגיה חשמלית הוא הכלורופיל. בתאי הצמח מנווטת האנרגיה שקולט הכלורופיל לתהליכים חיוניים לתא. כמו תהליכי בנייה של חלבונים. הכלורופיל מקנה את הצבע הירוק לעלה ומצוי באברונים המכונים כלורופלסטים.

באיור שלפניך מודגם חתך רוחב בעלה ירוק. שים לב למיקום של הכלורופלסטים.

חתך ברוחב העלה: חלקי העלה ממעלה למטה: אפידרמיס עליון, כלורופלסטים, אפידרמיס תחתון