פירמידת המזון

פירמידת המזון: קבוצות המזון מלמטה למעלה: דגנים ומוצרי מאפה 9 עד 12 יחידות ליום, ירקות 8 יחידות ליום, מזונות עשירים בחלבונים 9 עד 10 יחידות ליום, פירות 5 יחידות ליום, מזונות עשירים בשומן 4 יחידות ליום, ממתקים ומשקאות ממותקים 4 יחידות ליום

שש קבוצות אלה מרכיבות את פירמידת המזון. שים לב שגודל השטח שתופסת קבוצת מזון בפירמידה אינו מתחלק בצורה שווה בין הקבוצות. לפי גודל השטח שתופסת קבוצת המזון כן עולה מידת החשיבות שלה בצריכה היומית. לדוגמה, בבסיס הרחב של הפירמידה מצויה קבוצת הדגנים. לכן מומלץ על צריכת מגוון ממוצרים השייכים לקבוצה זו יום- יום.

גם קבוצות הירקות, החלבונים והפרות תופסות מקום נרחב בבסיס הפירמידה. לעומת זאת קבוצות השומנים והסוכרים נמצאות בראש הפירמידה ותופסות שטח קטן יחסית, וזהו רמז לכך שמומלץ להמעיט בצריכתם. קבוצות אלה הן חלק מהפירמידה ומכאן שגם המזונות שבהן נחוצים לנו, אבל במידה מועטת יותר ומתונה (4 יחידות מכל קבוצה ליום).

מצגת בנושא הערכת פרמידות מזון של שלוש מדינות