קטע הרחבה – טרשת עורקים

מערכת הדם אחראית להספקה של מזון וחמצן לתאי הגוף ולסילוק הפסולת מהם. מערכת הדם מורכבת מעורקים, ורידים, נימי דם, ונוזל הדם ומרכזה הוא הלב. העורקים מעבירים דם עשיר בחמצן מהלב לתאים ואילו הוורידים מחזירים דם מהתאים דרך הריאות. שם הוא קושר חמצן ומשחרר פחמן דו חמצני, וממשיך אל הלב. העורק הראשי שיוצא מן הלב נקרא אאורטה (aorta). בהמשך הוא מתחלק לעורקים קטנים יותר, המובילים דם לכל חלקי הגוף. כאשר העורקים הופכים לצרים יותר, הם מתקשרים לכלי דם קטנים יותר המכונים קפילרות (capillaries). בצינורות המיקרוסקופיים הללו חמצן ומזון מועברים ומשתחררים מהדם לתאים, והפסולת התאית נאספת לסיבוב חוזר. הקפילרות מתקשרות לוורידים, וכלי הדם מחזירים את הדם ללב. ברור שבעיה בעורקים או בוורידים שמפריעה לדם להשלים את המחזור תגרום לחסר משמעותי בהספקת מזון וחמצן לרקמות.

תיאור מחזור הדם כפי שתואר לעיל

חסימת עורקים

חסימת עורקים יכולה להיות במספר צורות; מביניהן טרשת עורקים (קשיחות של החלק הפנימי של דופן העורק) הינה השכיחה ביותר. עם הטרשת חומרים שומניים המכילים כולסטרול או סידן שוקעים על הדופן הפנימית של העורק. כתוצאה מכך חלה היצרות של קוטר חלל צינור הדם – בדומה לחלודה הגורמת להיצרות צינור מים. אם התהליך מתמשך אזי ייתכן מצב שבו הצינור ייחסם. וחסימת זרם הדם תמנע הגעת דם חיוני לרקמות.

איור של קריש דם וטרשת עורקים בעורק ראשי בצוואר

אזור החסום בעורק היוצא מהלב (מכונה Artery Carotid) ומוביל דם למוח.