רשימת מקורות לפרק תזונה, גדילה והתפתחות תקינות

Williams SR. Nutrition Throughout the Life Cycle.  WB. Sounders Company. 1992

Shils ME, Olson JA. Modern Nutrition in Health and Disease. 8th ed., vol.1. Lea & Febriger. 1994.

Rickert VI. Adolescent Nutrition. Chapman & Hall. New York 1996.

Mitchell MK. Nutrition Across Life Span. Sounders Company 1997.

Kulin HR, Bwibo N. The Effect of Chronic Childhood Malnutrition on Pubertal Growth and Development. Am J Clin Nutr, 2000;72 (2): 521S-525S.

דר' אילנה זילבר-רוזנברג. תזונה – פרי מחשבה. ההוצאה לאור של אוניברסיטה הפתוחה. תל-אביב 1996.