משימה – פני הרעב בעולם

ב- 16 באוקטובר 1945 קבע לעצמו ארגון המזון והחקלאות העולמי, United Nations Food and Agriculture Organization (United Nations FAO) למטרה להעלות את רמת התזונה ואיכות החיים בעולם ולהבטיח שיפור בייצור ובהפצה של תוצרת חקלאית. בנובמבר 1996, אימצו 186 מדינות את הצהרת רומא (אתר באנגלית) ואת תכנית הפעולה של ועדת המזון העולמית, וקבעו כמטרה להפחית את המספר האבסולוטי של הרעבים לחצי לא יאוחר משנת 2015, ולתגבר את הפעילות של אומות העולם על מנת לקדם את השגת המטרה הזאת.

על מנת להשיג את המטרה שהוגדרה לשנת 2015 הציע ה- FAO העולמי לבצע מחקר. אתה חבר בצוות המחקר הזה, שמטרתו לגלות את הסיבות לרעב באזורים נגועים בעולם. עליך לסכם ולדווח על הממצאים שאספת ל- FAO העולמי. את הדיווח יש להכין בתוך שבועיים מיום קבלת המשימה.

תחילה עליך לענות על השאלות האלה:

 1. הגדר מהו רעב אמתי
 2. מהי תזונה מאוזנת?
 3. מהי תת-תזונה?
  רק 38 מדינות יודעות לדווח אם מצב התת-תזונה (באנגלית) בהן ירד או עלה. נמצא כי מצב התת-תזונה גדל בשנים האחרונות בתשע מדינות (שש מהן באפריקה). מיהן?
 4. מנה מספר מחלות הנובעות מתת-תזונה. ציין חסר של איזה ממרכיבי המזון גורם להן. מהם הסימנים והתסמינים של המחלות הללו?
 5. תאר את שלושת השלבים של תהליך הרעב (אתר באנגלית).
 6. נקוב בשמה של מדינה אחת לפחות הנתונה בסכנת רעב.
 7. מהן תרומות מזון לרעבים? מאיפה הן מגיעות ולאן הן הולכות?
 8. מה גורם למדבור? באתר של FAO העולמי תמצאו נתונים על הקשר בין מיקום באיזורים שונים בעולם לבין הגורמים העיקריים למידבור (אתר באנגלית) (Desertification)
 9. הסיוע למדינות מתפתחות מגיע משלושה מקורות עיקריים. מהם?
  תן לנו הצעות למקורות מזון נוספים?
 10. מהן LIFDC's (אתר באנגלית) ומדוע רבים מתושביהן סובלים מחרפת רעב?

לאחר שענית על השאלות עבור לתהליך.