קטע הרחבה – מלחי מרה בגוף

באיור שלפניך מוצג באופן סכמטי תהליך שבו מלחי מרה (מיוצגים בצבע ירוק) מסייעים לאנזים ליפאז (מיוצג בצבע אדום) לפרק מולקולת טריגליצריד (מיוצגת בצבע צהוב) לאבני הבינין שלה.

פירוק טריגליצריד על ידי מלחי מרה ואנזים ליפאז