קטע הרחבה – ATP – Adenosine Triphosphate

כל היצורים זקוקים לאספקת אנרגיה שתאפשר להם לקיים תהליכי חיים חיוניים כמו, בנייה ופירוק של תאים, מעבר של יונים ומולקולות דרך קרומי התא. האנרגיה הנדרשת לתהליכים הללו מופקת מתהליך אנזימתי בו מתפרקת מולקולת ATP לאבני הבינין שלה.

מולקולת ATP מורכבת מבסיס המכונה אדנין, חד סוכר המכונה ריבוז, ושרשרת המורכבת משלוש קבוצות פוספט. קבוצות הפוספט הן המפתח לפעילות מולקולת ATP.

ייצוג ויזואלי לנוסחה הכימית של מולקולת ATP

כיצד זה עובד? כתגובה לתהליך אנזימטי מתפרק קשר קו ולנטי בין קבוצות הפוספט השנייה לקבוצות הפוספט בקצה השרשרת. בתגובת פירוק זאת משתחררת אנרגיה שמנוצלת לתהליכי בנייה של חלבונים התכווצות שרירים וכדומה.

בתגובה זאת נוצר ADP – adenosine diphosphate

ATP + H2O → ADP + HPO4

אנרגיה נוספת משתחררת מתגובה בה מתפרק קשר בין שתי קבוצות הפוספט ב- ADP ומתקבלת מולקולת AMP (adenosine monophosphate).

במצב מנוחה מתרחש התהליך ההפיך. לכן, מולקולת ATP משמשת בתאים כבטריה. בשנת 1997 הוענק פרס נובל בכימיה לשלושה מדענים שחקרו ולמדו את המבנה והתפקוד של ATP.