פילטר מרחבי

כפי שראינו (בסעיף 7.2), חריר מגביל את מספר אופני התנודה הרוחביים העוברים דרכו.

טלסקופ קפלר בתוספת חריר בנקודת המוקד יכול לשמש גם כפילטר מרחבי לסינון האלומה העוברת בו.

קרניים אשר אינן נעות בדיוק בכיוון מקביל לציר האופטי של האלומה לא ימוקדו על ידי העדשה לנקודה על הציר האופטי.

מוסיפים חריר קטן על הציר האופטי במיקום המוקד של שתי עדשות הטלסקופ, והוא עוצר את כל הקרניים שאינן ממוקדות על הציר האופטי.

ראינו (בסעיף 4.3.3) כיצד נראית התפלגות עוצמת הקרינה של אלומה הנפלטת מלייזר הפועל באופן תנודה יחיד TEM00.

על התפלגות גאוסיאנית תיאורטית זו, "מולבש רעש" הגורם לעיוות הצורה הגאוסיאנית התיאורטית.

"רעש" זה נובע משרידיהם של אופני תנודה גבוהים יותר, ומתופעות שונות הגורמות לקטעים מאלומת הקרינה לעבור מסלול מעט שונה מהמסלול של האלומה הראשית.

בעמודים הבאים מוסבר כיצד נראה "רעש" זה, וכיצד נפטרים ממנו.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"