יישומים מיידיים של מרחיב האלומה הם

  1. במד טווח לייזר (ראה פרק 9) – כאשר רוצים למדוד טווחים גדולים, חובה להקטין במידת הניתן את התבדרות האלומה, כדי שכמות אנרגיה מספיקה תיפגע במטרה ותוחזר לגלאי.
  2. ביישומים בהם רוצים למקד את הקרינה לכתם קטן ככל האפשר, משתמשים תחילה במרחיב אלומה, ורק את האלומה המורחבת הנפלטת ממנו ממקדים.
  3. ביישומים בהם רוצים שימוש בהעברת הקרינה לטווחים ארוכים, כגון:
  • נשק לייזר.
  • העברת אנרגיה באמצעות אלומת לייזר.

4. ביישומים בהם רוצים שהאלומה תעבור באטמוספירה או בתווך לא הומוגני אחר.
בתווך לא הומוגני מתרחשת אינטראקציה לא לינארית בין הקרינה לתווך, והיא פרופורציונית להספק הקרינה.
הרחבת האלומה מאפשרת הקטנת צפיפות ההספק (הספק ליחידת שטח), ולפיכך אינטראקציה חלשה יותר של הקרינה עם המפזרים בדרכה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"