מרחיב אלומה (Beam Expander)

ניזכר במשוואות הבסיסיות המתארות את התבדרות האלומה (ראה סעיף 7.2):

\theta =\frac{d_{2}-d_{1}}{L_{2}-L_{1}}

\theta =\frac{1.27\cdot \lambda }{d}

dL = Lθ+d

d' = fθ

על ידי הגדלת קוטר האלומה (d), ניתן להקטין את זווית ההתבדרות שלה (θ).

מרחיב האלומה מבוסס על הטלסקופ שפותח ע"י קפלר במאה ה – 17 (ראה איור 8.4).

מרחיב אלומה המבוסס על טלסקופ קפלר

איור 8.4: מרחיב אלומה המבוסס על טלסקופ קפלר

משתמשים בעדשה חיובית ראשונה בעלת קוטר קטן ומרחק מוקד קצר, ואחריה עדשה חיובית נוספת בעלת קוטר גדול ומרחק מוקד ארוך.

המרחק בין שתי העדשות שווה בדיוק לסכום מרחקי המוקד של שתי העדשות.

קרינת הלייזר נכנסת לעדשה עם המוקד הקצר, וממוקדת לדמות ממשית בנקודה הנמצאת במוקד העדשה.

דמות זו משמשת כמקור נקודתי לעדשה השניה.

ביציאה מהעדשה השניה מתקבלת אלומה בקוטר גדול מהקוטר המקורי, ובהתבדרות נמוכה יותר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"