שריג החזרה לבחירת אורך גל מסוים של לייזר

כאשר משתמשים בשריג החזרה לבחירת אורך גל מסוים של לייזר, מתכננים את מחזור השריג (d) כך שסדר ההחזרה הראשון (m = 1) יהיה בכיוון הציר האופטי של הלייזר.

נציב במשוואה A = B = 0, ו m = 1, ונקבל:

λ = 2dsinθ

שריג מסוג זה בקצה המהוד גורם לאיבודים של כ – 10% במהוד, כלומר 90% מהאנרגיה הפוגעת בשריג מוחזרת למהוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"