4. מהוד כדורי

מהוד כדורי מהווה את המקרה הקיצוני בו רדיוס העקמומיות של המראות שווה למחצית המרחק ביניהן, כך שבמרכז המהוד נוצר מיקוד של אלומת הקרינה.

מהוד כדורי

איור 8.1.1ד': מהוד כדורי.

בנקודת מוקד זו צורת חזית הגל מישורית. עקב מיקוד הקרינה בתוך המהוד קטן נפח התווך הפעיל המשתתף בתהליך הלזירה.

ככל שנפח התווך הפעיל בו עוברת הקרינה במהוד גדול יותר, כך עולה יעילות הלייזר.

על אף עובדה זו, משתמשים במהוד כדורי כאשר נדרשת עוצמת קרינה גבוהה על מנת להעביר את התווך הפעיל של הלייזר למצב מעורר.

לדוגמא בלייזר צבע רציף הנשאב על ידי לייזר אחר. במקרה זה, ממקמים את התווך הפעיל (הנוזל עם הצבע) בדיוק בנקודה בה עוצמת הקרינה מכסימלית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"