8.2.2 שליטה באורך הגל הנפלט מהלייזר, באמצעות שריג בקצה המהוד

שריג עקיפה המוצב במקום מראת הקצה של המהוד, יוצר החזרה רק באורך גל יחיד, לפי הזווית בה הוא מכוון (ראה איור א'8.12).

החזרה משריג

איור 8.12א: החזרה משריג

עבור כל אחד מסידרי ההחזרה של השריג בנפרד, ככל שאורך הגל של האור ארוך יותר, הוא מוסט יותר ממסלולו.

שריג החזרה משמש לבחירת אורך גל בלייזרים של גאז מולקולרי כגון לייזר CO2.

תופעת העקיפה בשריג מאפשרת הפרדה טובה יותר בין אורכי הגל, לעומת מינסרה המבוססת על נפיצה של מקדם השבירה של החומר.

לעומת זאת, עקב הפיזור לסידרי ההחזרה השונים בשריג, נגרמים בו הפסדים גבוהים של אנרגיה, ולכן שריג זה יכול לשמש רק בלייזר בו הגברת התווך הפעיל גבוהה.

כיוון שכל אחד מסידרי ההחזרה השונים המוחזרים מהשריג מכיל את הספקטרום כולו, מאבדים בשריג החזרה אנרגיה גם באורך הגל המשמש ללזירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"