8.2.1 שליטה באורך הגל הנפלט מהלייזר באמצעות מינסרה בתוך המהוד

מינסרה בתוך המהוד יוצרת מצב בו רק עבור אורך גל מסוים קיים מסלול הלוך ושוב בין מראות המהוד, ואילו כל שאר אורכי הגל מוסטים הצידה (ראה איור 8.10).

מינסרה כאלמנט בורר אורך גל במהוד הלייזר

איור 8.10: מינסרה כאלמנט בורר אורך גל במהוד הלייזר

המנסרה משמשת לבחירת אורך הגל הנדרש מתוך מיגוון אורכי הגל האפשריים עבור אותו לייזר.

נפיצת המינסרה נובעת מהשוני בין מקדמי השבירה של המינסרה עבור אורכי הגל השונים.

בתחום הנראה, מקדם השבירה של חומרים בתחום הספקטרום השקוף שלהם, גבוה יותר עבור אורך גל קצר, וקטן עם הגידול באורך הגל. לכן אורכי גל ארוכים נשברים פחות על ידי המינסרה.

הקרינה הנפלטת משפופרת גאז עם חלונות ברוסטר היא קרינה מקוטבת (ראה סעיף 7.5), ולכן נפוץ בלייזרים אלו השימוש במינסרה בזווית ברוסטר בתוך המהוד.

את המינסרה מכוונים כך שאלומת הקרינה תיפגע בה בזווית ברוסטר, כך שאם הקרינה מקוטבת, לא יהיו איבודים נוספים עקב ההחזרה ממשטח המינסרה.

בדרך כלל בלייזר גאזי המכיל יונים (כגון לייזר ארגון או קריפטון) משתמשים בחלונות ברוסטר בקצות שפופרת הגאז.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"