5. הגברה בלייזר

הספק היציאה של הקרינה הנפלטת מהלייזר ברגע נתון תלוי בשני גורמים מנוגדים:

  1. הגבר התווך הפעיל.
  2. איבודים בלייזר.

א. הגבר התווך הפעיל תלוי בשני גורמים:

  • היפוך האוכלוסייה (ראה סעיף 2.6).
  • צורת קו הפלואורסצנסיה (שתוסבר בסעיף 5.1) של הפליטה הספונטנית הקשורה למעבר הלזירה.

ב. סך כל איבודי הקרינה בלייזר כוללים:

  • החזרה של משטחי מראות הקצה.
  • איבודי קרינה בתווך הפעיל – עקב פיזורים ובליעה.
  • עקיפה – עקב הממדים הסופיים של רכיבי הלייזר.

ברור כי תנאי הכרחי ללזירה הוא:

במהלך מסלול הלוך ושוב של הקרינה בין מראות הקצה של הלייזר, ההגבר הכולל חייב להיות גדול (או לפחות שווה) מאיבודי הקרינה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"