4. מהוד אופטי ואופני תנודה

לפני פירוט כל אחד ממרכיבי הלייזר, להלן סיכום מושגים חשובים מהפרקים הקודמים:

  • התווך הפעיל וחשיבותו לצורך פעולת הלזירה.
  • "היפוך אוכלוסייה" בתווך הפעיל והתנאים להשגת מצב זה (עירור התווך באמצעות מקור אנרגיה חיצוני).
  • פליטה מאולצת והגברת האות האופטי הנוצרת באמצעותה.

בפרק זה נבחן את התנאים הקובעים את אופני התנודה האופייניים ללייזרים מקובלים, ולשם כך יש להיזכר במושגים מתורת הגלים:

  • מהם גלים עומדים.
  • מהם התנאים הקובעים את יצירתם.
  • כיצד גלים עומדים קשורים למבנה הלייזר.

בהמשך, נתמקד בתכונות האות האופטי המוגבר במהלך מסלולו הלוך ושוב בחלל שבין מראות הלייזר.

נראה כיצד נוצרים בלייזר אופני תנודה אורכיים מסוימים, מה חשיבותם וכיצד ניתן לשלוט בהם.

נבחן את התפלגות הקרינה הנפלטת מהלייזר (חתך רוחב), ונראה שיש בה אופני תנודה רוחביים אופייניים למהוד. אופנים אלו הם הקובעים את התנהגות אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר.

בסוף הפרק מתוארים סוגי המהודים האופטיים המקובלים בלייזרים השונים וכיצד בוחנים את יציבותם.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"