3.5 פעולת הלייזר – סדרת הדגמות אינטראקטיביות

בסדרת האפלטס בעמוד זה מודגמים עקרונות ההפעלה של לייזר.

בתחילה התווך הפעיל אינו מעורר, ואין כל פליטת קרינה ממערכת הלייזר.

עקרונות ההפעלה של לייזר

כאשר מפעילים את מערכת השאיבה בקצב נמוך, אנרגיה מוכנסת למערכת, אך אנרגיה זו אינה מספיקה ליצירת היפוך אוכלוסייה.

מתרחשת פליטה ספונטנית בלבד.

הקלק כאן כדי להפעיל שאיבה חלשה.

כאשר מגדילים את השאיבה, מגיעים למצב של "היפוך אוכלוסייה", ומתקבלות גם פליטה ספונטנית, וגם פליטה מאולצת.

הקלק כאן כדי להפעיל שאיבה חזקה.

כאשר מוסיפים מראות בקצות התווך הפעיל, נוצר מהוד אופטי.

הפליטה הספונטנית הופכת להיות בעלת כיוון תנועה מועדף (הציר האופטי של הלייזר) בעקבות ההחזרה ממראות המהוד.

הקלק כאן כדי להוסיף מראות בקצות המהוד.

כאשר מידת ההחזרה של אחת ממראות המהוד משתנה, חלק מהאנרגיה האגורה בלייזר נפלטת אל מחוץ למהוד.

הקלק כאן כדי לאפשר שינוי אחוז ההחזרה של אחת המראות (מצמד המוצא).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"