3.2 מנגנון העירור

זהו מקור האנרגיה המעלה את האטומים בתווך הפעיל למצבם המעורר, תוך יצירת היפוך האוכלוסייה.

בהתאם לחוק שימור האנרגיה, כמות האנרגיה הנפלטת מהלייזר בצורת קרינה א"מ תמיד קטנה מהאנרגיה המושקעת בלייזר ע"י מנגנון העירור. חלק מהאנרגיה המושקעת בלייזר "מתבזבז" בספק, חלק אחר משמש לחימום התווך הפעיל (בתהליך של בליעה), וחלק נוסף נבלע בקירות חלל המהוד ובאלמנטים האופטיים שבו.

יעילות הלייזר פירושה כמות אנרגיה מנוצלת (נפלטת כאלומת לייזר), לעומת כמות אנרגיה מושקעת בלייזר.

קיימים לייזרים שיעילותם היא פחות מאחוז אחד (!), לעומת אחרים שיעילותם מתקרבת ל100% (!).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"